Privacystatement

Privacystatement Werelds in mens & werk

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Werelds in mens & werk kan persoonsgegevens over u verwerken. We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Werelds in mens & werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contact gegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over gevolgde opleidingen, stages en werkervaring;
 • Gegevens over (gevolgde) trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Eventuele referenties die worden nagevraagd bij vorige werkgevers;
 • IP adres.

Wanneer u via Werelds gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

 • BSN-nummer, ID bewijs;
 • Overige gegevens gerelateerd aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Werelds verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving en selectie, payroll en inzetbaarheid.

Verder uitgelegd, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door een van onze medewerkers;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en referentiechecks;
 • Om uw aanmelding voor een van onze events, trainingenof open dagen goed te verwerken of uw deelname aan een van onze winacties;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Persoonsgegevens zakelijke relaties

Werelds verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverleningen en overige activiteiten;
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Voor en achternaam
 • Contactgegevens zoals e-mail en/of telefoon
 • Functie

Werelds kan de van zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is voor de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten en in alle overige gevallen waarin Werelds hiertoe verplicht kan worden.

Hoelang Werelds in mens & werk gegevens bewaart

Werelds in mens & werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Werelds in mens & werk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Werelds in mens & werk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werelds in mens & werk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Werelds in mens & werk maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Werelds in mens & werk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Werelds in mens & werk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werelds in mens & werk heeft hier geen invloed op.

Werelds in mens & werk heeft Google geen toestemming gegeven om via Werelds in mens & werk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@werelds.nu. Werelds in mens & werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Werelds in mens & werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werelds in mens & werk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Werelds in mens & werk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werelds in mens & werk via info@werelds.nu. Www.werelds.nu is een website van Werelds in mens & werk. Werelds in mens & werk is als volgt te bereiken:

Postadres: Victorialaan 15, 5213 JG ’s-Hertogenbosch

Vestigingsadres: Victorialaan 15, 5213 JG ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 – 75 066 17

E-mailadres: info@werelds.nu 

Wijzigingen

Werelds kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is ten allen tijde in te zien op de website van Werelds. Deze versie is opgesteld in april 2018.