Dienstverlening Opdrachtgevers

Ben je op zoek naar uitbreiding van jouw team of heb je een tijdelijke vacature, dan gaan we graag aan de slag voor jouw organisatie! De ervaren adviseurs van Werelds zijn specialisten in hun vakgebied en hebben een zorgvuldig opgebouwd netwerk binnen de bouw, werktuigbouw, finance, logistiek en sales.

Wereldse werkwijze

Werelds is altijd op expeditie naar de beste professionals. De adviseurs van Werelds hebben ruim 15 jaar ervaring in de bemiddeling en ontwikkeling van professionals vanaf een mbo-niveau in Zuid-Nederland. We zien het als een unieke ontdekkingsreis om met elkaar jouw personeelsvraagstuk in te vullen. In onze aanpak zijn we grensverleggend en innovatief, we spreken de taal van de markt en investeren dagelijks in ons warme netwerk. Ieder traject leveren we maatwerk met lef, humor en oprechte betrokkenheid. Zo is Werelds in staat om jouw vacature snel, goed, efficiënt en duurzaam in te vullen. Middels een transparante procedure in een viertal stappen, gaat Werelds in haar netwerk op zoek naar de beste professional voor jouw organisatie.

1

Inventarisatie opdracht
/ plan van aanpak

De zoektocht naar een nieuwe medewerker start met een uitgebreide kennismaking met jouw organisatie en inventarisatie van de opdracht. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak, geen verrassingen achteraf. Hoe ziet het traject eruit, welke middelen gaat Werelds inzetten en wat is de geschatte periode tot invulling.

2

Wervingsfase

De werving gaat van start! Werelds heeft een warm netwerk van mbo, hbo en wo professionals waar we regelmatig contact mee onderhouden. De vacature wordt breed uitgezet in de markt, bij voorkeur met het logo van het bedrijf. Daarnaast worden diverse creatieve middelen ingezet om de juiste professionals aan tafel te krijgen. Werelds gaat hierin zeer professioneel, persoonlijk en proactief te werk.

3

Selectiefase

Aan de hand van een uitgebreid koersgesprek wordt naast de harde en zachte criteria ook stil gestaan bij iemands ambities en drijfveren. Deze bevindingen worden persoonlijk toegelicht en verwerkt in het resumé. Werelds verzorgt de afspraken met potentiële kandidaten en begeleidt het selectieproces. Indien gewenst kan Werelds een assessment of drijfverentest verzorgen.

4

Bemiddeling en nazorg

Yes! De nieuwe medewerker is gevonden en gaat aan de slag bij jouw organisatie. Werelds zorgt voor een goede landing door regelmatig contact te hebben vanaf de eerste werkdag. De nazorg vindt Werelds net zo belangrijk als het gehele traject wat eraan vooraf gaat. Het eerste jaar zijn er regelmatig evaluatiegesprekken en draagt Werelds graag bij aan cursussen en opleidingen.

Exclusiviteitstraject

Heb je een vacature die al lange tijd open staat en die maar niet wordt ingevuld, dan heeft Werelds de oplossing! Voor deze lastig invulbare vacatures heeft Werelds het exclusiviteitstraject. Wij nemen het gehele wervings- en selectietraject uit handen en gaan actief in de markt op zoek naar geschikte professionals.

Jouw vacature zal met naam en logo breed worden uitgezet in de markt, waarmee de kans dat de vacature tijdig wordt ingevuld met 50% toeneemt. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Bemiddelingsvormen